Leren zichtbaar maken met de Groeimeter van Cito

#Development

voor Cito

Cito's Groeimeter geeft leerkrachten en leerlingen grip op leerdoelen. Het geeft leerkrachten inzicht in welk leerdoel elke leerling beheerst en geeft leerlingen de ruimte om te leren en daar feedback op te krijgen. Samen met Cito ontwikkelde Infocaster dit online formatief-platform: van het door CitoLab ontwikkelde proof of concept naar een volwaardige, goed werkende en gebruiksvriendelijke leerapplicatie die meet wat de individuele leerling beheerst. 

Doelgroep

De Groeimeter wordt door zowel leerkrachten als leerlingen binnen het basisonderwijs gebruikt. Leerkrachten stellen de leerdoelen voor leerlingen of groepen vast. Vervolgens zien leerlingen en leerkracht beide wat er bij het beantwoorden van opdrachten goed en fout is gegaan, wat het goede antwoord had moeten zijn en of de leerling het doel beheerst.

Wat hebben we gedaan?

Infocaster heeft de vertaalslag gemaakt van het door Cito ontwikkelde proof of concept naar de Groeimeter zoals die nu door basisscholen wordt gebruikt. Dat wil zeggen: de technische realisatie aan de achterkant, van A tot Z. Wat we onder andere hebben gedaan:

 • Educatieve en didactieve verbeteringen aangebracht om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren;

 • De digitale omgeving gekoppeld met Basispoort: dé netwerkomgeving waar vrijwel alle basisscholen op zijn aangesloten;

 • Aansluiting op de UWLR datalaag; 
 • Azure-instantie ingericht voor de hosting;

 • Mongo-database omgeschreven naar sql-database;

 • Front-end applicatie omgeschreven naar Bootstrap;

 • Optimalisaties in User Experience (UX) en interactie gemaakt. 

Met behulp van sprints blijven we in de toekomst doorontwikkelingen doorvoeren om verbeteringen aan performance en interactie aan te brengen en werken we aan koppelingen met externe applicaties.

 


 “Infocaster heeft voor ons een basis gelegd voor een mooi innovatief instrument, Groeimeter. De samenwerking is prettig verlopen dankzij een flexibele opstelling, open communicatie en korte lijnen. Bovenal heeft Infocaster constructief meegedacht in de ontwikkeling met kennis op het gebied van onderwijs.”

Maartje Hilte, Cito


 

Groeimeter Docent Leerling 22020 01 03 10 18 05 

Resultaat

Online formatief-platform Groeimeter: een leerapplicatie die op alle devices te gebruiken is en zowel leerkrachten als leerlingen binnen het basisonderwijs grip geeft op leerdoelen. Bijzonderheden: 

 • De applicatie bevat twee verschillende omgevingen die met elkaar in verbinding staan: één voor de leerkracht en één voor de leerling;

 • Leerkrachten zijn aan zet: zij bepalen de leerdoelen en welke leerling of groep deze zien, en zij bepalen de bijbehorende instructies;

 • De applicatie is te gebruiken op alle devices: van mobiel tot tablet en van desktop tot digibord.

 

Infocaster-team

 • Ian van Slingerland: back-end development

 • Matthieu de Wit: back-end development

 • Mike Schepers: front-end development

 • Remko Wijnbergen: consultancy/projectmanagement