Sanoma Learning - Koppeling UWLR voor Dashboard

#Development

voor Sanoma

Voor Sanoma Learning/Malmberg hebben we een omgeving ontwikkeld die op een automatische manier door middel van UWLR, leerling resultaten stuurt naar alle gekoppelde LAS systemen in Nederland.

Via een Google Search kwam Sanoma Learning bij ons terecht met een vraag om te helpen bij de implementatie rondom UWLR. UWLR is een standaard protocol in het hoger onderwijs voor het Uitwisselen van Leerlinggegevens en Resultaten, lees UWLR. Sanoma Learning wilde graag een koppeling ontwikkelen op basis van de UWLR standaarden en zocht een passende partij met ervaring in onderwijsland en de UWLR standaard. Na contact via de website en afstemming is Infocaster gekozen als implementatiepartner.

Oplossing

We hebben op basis van de UWLR standaarden en matching tabellen data bij elkaar gebracht in een dashboard. Het dashboard is ontwikkeld voor de administrator van Sanoma Learning om de data die binnenkomt en niet juist matcht, te matchen. Door de data hier te matchen ontstaat een eenduidig beeld van de data binnen de verschillende applicaties en wordt de kwaliteit van de data binnen Sanoma Learning enorm verbetert.

Sanoma casebeeld

Wat hebben we gedaan

  • Ontwikkeling portaal voor matching informatie
  • Filtering van data in het portaal
  • Importeren data van de verschillende bronnen via UWLR standaarden
  • Hosting via Azure


Resultaat

In opdracht van Sanoma Learning, een onderdeel van Uitgeverij Malmberg hebben we een omgeving ontwikkeld die op een automatische manier door middel van de UWLR standaarden, leerling resultaten stuurt naar alle gekoppelde LAS systemen in Nederland. Met het dashboard maken we overzichtelijk welke resultaten er verwerkt zijn, welke problemen er zijn met het bericht en welke informatie verstuurt wordt vanuit het systeem. Hierin is het mogelijk voor de beheerder om duidelijk te krijgen wat er gebeurd en is het mogelijk om resultaten opnieuw te sturen. Met een handig filtersysteem is het mogelijk om specifiek te zoeken naar een bericht dat verstuurd is.

Filtering

Het filtersysteem bestaat uit een aantal handige componenten, waaronder het zoeken tussen een tijdsperiode, het zoeken op LAS en het zoeken naar een bepaald soort bericht. Door deze functionaliteiten te combineren is er gemakkelijk en nauwkeurig te zoeken naar een specifiek bericht. Zodra je het bericht gevonden hebt, kan je de details ervan bekijken en eventueel opnieuw versturen naar de LAS.

Snelle en betrouwbare hosting

Hosting bij Sanoma wordt normaal gedaan op Amazon WebServices. De applicatie die we hebben ontwikkeld is gedaan op Microsoft .NET en het beheer van de applicatie wordt verzorgt door Infocaster. Daarmee is gekozen voor de hosting op Microsoft Azure op een account van Sanoma. Door gebruik te maken van de Azure kunnen we de continuïteit van de omgeving waarborgen en is de omgeving alleen goed beschermd tegen piek-belastingen bij het begin van het schooljaar en de start na de kerstvakantie. Ook is de stabiliteit van de omgeving gewaarborgd via Azure scaling en voldoet het aan alle GDPR regelgevingen die van kracht zijn op een dergelijke high performance omgeving als dit dashboard.