Het doel van Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen (CIT) is om de maatschappelijke waarde van topsportevenementen te vergroten. Dat maakt deze kennisgedreven organisatie niet alleen mogelijk door kennis te delen en partijen met elkaar in contact te brengen via het platform cit.sport.nl, maar ook door het organiseren van evenementen en kennissessies en actief bij partners langs te gaan. Bij dit alles speelt de website een hoofdrol.

Topsportevenementen Monitor

Meten is weten. Omdat het belangrijk is dat zoveel mogelijk Nederlanders kunnen genieten van topsport evenementen, werkt het  Ministerie van VWS samen met NOC*NSF aan het meten van de maatschappelijke waarde van topsportevenementen. Hierbij heeft het ministerie de rol van opdrachtgever. Het verzamelen van data is onmogelijk zonder snelle, toegankelijke web omgeving. Het is dan ook niet verrassend dat de de website van de Topsportevenementen Monitor  aan de nieuwste eisen van toegankelijkheid, usability en performance moet voldoen. 

Doelgroepen en Doelen

De website van Topsportevenementen Monitor is ontwikkeld vanuit de wetenschap dat onze stakeholders, zeer regelmatig zullen terugkeren op het platform. Er zijn dan ook veel relevante statistieken te vinden die dagelijks worden geüpdate om inzicht te geven in de maatschappelijke waarde van de topsportevenementen.

Door in te zetten op het creëren van afstemming en samenhang tussen alle stakeholders en informatiebronnen, willen NOC*NSF, VSG en VWS aantrekkelijke en maatschappelijk verantwoorde evenementen faciliteren. Zo moet er een podium ontstaan waarop maatschappelijke vraagstukken en het bedrijfsleven elkaar kunnen vinden. 

Deze ambitieuze strategie stelt zeer specifieke eisen aan de website, waarin vier doelen worden gecombineerd:

 • Samenwerking en kennisdeling via het Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen (CIT) met de partners van NOC*NSF en Ministerie van VWS
 • Een monitor en een dashboard om inzicht te krijgen in het aanbod en de maatschappelijke waarde van topsportevenementen.
 • Een onderzoeksprogramma faciliteren dat zich richt op de maatschappelijke betekenis van topsportevenementen.
 • Maatschappelijk activatie programma ontwikkelen dat ingezet kan worden bij diverse topsportevenementen en een consistente maatschappelijke bijdrage levert.

Concept 

Door de informatie op een gestructureerde, overzichtelijke manier te ontsluiten biedt de website inzicht in de belangrijkste paramaters die de maatschappelijke waarde in topsportevenementen in beeld brengen. Hiermee hebben we samen met NOC*NSF het concept naar het volgende niveau gebracht. 


De nieuwe omgeving is zo opgezet dat het eenvoudig is om via de activiteitenkalender een event op te zoeken, een evenement aan te maken,  en om daar, na het inloggen, de statistieken verder te bekijken. Binnen het concept van de website staan de gebruiker en de statistieken centraal. Daartoe zijn de volgende interactieve functionaliteiten ontwikkeld:

  • Een interactieve activiteitenkalender
  • Dashboard voor gebruikers om de maatschappelijke waarde te bekijken
  • Inloggen via Azure OATH om het voor de gebruiker eenvoudig te maken in te loggen
  • Evenementenbeheer, zelfstandig aan te maken door de deelnemers aan het platform
  • Kenniscentrum waar alle informatie over het topsportklimaat in Nederland te vinden

Wat hebben we gedaan?

Infocaster was verantwoordelijk voor:

 • Conceptontwikkeling 
 • Update UX & UI design 
  • van een complete flow rondom statistieken voor de doelgroepen
  • een interactieve kalenderview
 • Back-end development op basis van Umbraco
  • Dashboard inrichting voor gebruikers waarbij data in Umbraco wordt ingeschoten
  • Implementeren van Azure B2C voor inloggen in het dashboard
  • Inladen van evenementen vanuit de clubbase omgeving va Sportmatch
 • Front-end development
  • Ontwikkeling front-end techniek met VueJS en HTML/CSS
 • Hosting op Azure Cloud van Microsoft

Overal ter wereld snel

Door gebruik te maken van de Azure CDN is de site niet alleen goed beschermd tegen piek-belasting, maar ook overal ter wereld snel. Nadat eenmaal een bezoeker uit een ander werelddeel de site bezocht heeft, houdt de CDN een kopie van de website op een server in dat werelddeel. Andere bezoekers zien de website daarmee zeer snel, omdat de gegevens niet meer helemaal in West-Europa opgehaald moeten worden. Dat is belangrijk, want sport en maatschappelijke impact kennen geen grenzen. 

Resultaat

Een overzichtelijke omgeving die gekoppeld is aan de database van Clubbase van Sportmatch en voor iedereen, overal ter wereld, veilig toegankelijk is. Wij, van team Infocaster, zijn trots dat we met onze technologie, samen met NOC*NSF een bijdrage kunnen leveren aan de positieve impact van sport op de samenleving.

Infocaster-team

 • Remko Wijnbergen
  Remko Wijnbergen Sparringpartner
 • Bram van den Bogaard
  Bram van den Bogaard Back-end developer | Umbraco expert
 • Steven Vos
  Steven Vos Front-end Developer
 • Sjoerd Reijnen
  Sjoerd Reijnen Accountmanager
 • Lissa Brouwer
  Lissa Brouwer Consultant