9 min. leestijd

Infocaster & Umbraco


Umbraco Awesome Pack

Als Umbraco Platinum Partner zijn we continue bezig om de kwaliteit van de installaties te verhogen. Infocaster heeft voor Umbraco een Awesome pack ontwikkeld. Hierin zijn verschillende plugins geïnstalleerd en velden en pagina's aangemaakt die iedere contentbeheerder nodig heeft om succesvol zijn of haar website te beheren. 

De awesomeness wordt continu vergroot door nieuwe functionaliteiten toe te voegen, bijvoorbeeld een 'admin bar' bovenin de pagina's van de website als een gebruiker is ingelogd in het CMS, of een systeem om teksten te inventariseren op leesbaarheid en taal. Deze laatste ontwikkeling is nog in concept en is nu nog niet beschikbaar in het CMS.

Hieronder zetten we uiteen welke functionaliteiten in de website-starter van Umbraco Awesome beschikbaar zijn:

Adminbar

“Hmm, deze pagina behoeft een wijziging. Waar staat die ook alweer in het CMS..?” Vraag je jezelf dit ook wel eens af? Infocaster heeft om deze reden de Admin balk ontwikkeld. Met deze balk over de pagina’s van de website, worden pagina’s die vanuit Umbraco zijn geserveerd en wanneer de content editor is ingelogd, voorzien van een balk met een quick link naar de juiste plek in Umbraco om de pagina te bewerken.

Content coach

De Content Coach is een applicatie die inzicht geeft over bezoekers aan webpagina’s in vergelijking met de laatste pagina update. Hierbij kijken we naar het moment wanneer de content voor het laatst is aangepast en de hoeveelheid mensen op de pagina komt, of deze pagina aandacht behoeft of niet. In de applicatie is het mogelijk verschillende drempelwaardes in te stellen voor bijvoorbeeld de leeftijd van een pagina of het aantal bezoeken. Op basis van deze informatie, opgehaald van onder andere Google Analytics en de sitemap van de website, wordt een grafiek opgesteld en bepaald hoe een pagina het scoort. In een tabel overzicht is te zien hoe een pagina ervoor staat , scoort die goed of heeft deze aandacht van een content editor nodig. Via de visuele weergave is het eenvoudig te zien wat de statistieken van de pagina zijn. Daarbij kun je klikken op de informatie in het info scherm en navigeert dan direct naar de betreffende pagina op de website, om te bekijken welke content aan te passen is.

RSS

RSS, wie is er niet groot mee geworden? Infocaster in ieder geval wel. Lang, lang geleden gebruikten we deze standaard om nieuwsberichten op de desktop te tonen van de gebruiker. De techniek van RSS wordt nog steeds veel gebruikt.Daarom hebben we bij Infocaster onze ervaringen uit het verleden gebruikt bij het beter maken van de website-starter Umbraco Awesome. Standaard maakt de website-starter een RSS-node aan die te bereiken is op de URL: /rss. Bij oplevering verwijzen we deze meestal naar de nieuwsitems. Heb je meer pagina's waar je RSS feeds op wilt maken? Geen probleem, maak een nieuwe pagina aan, configureer de pagina en voila een nieuwe RSS-feed is aangemaakt!

Zoeken

Nieuwsberichten, evenementen, contactpersonen, je site kan allerlei data bevatten. Om die data goed vindbaar te maken heeft Infocaster een zoekfunctionaliteit in het CMS ontwikkeld. Tijdens de realisatie configureert de ontwikkelaar deze functionaliteit zo dat alle data die getoond moet worden ook werkelijk goed getoond wordt na een zoekopdracht op de website.

Sitemap

Hoe komt een zoekmachine te weten waar al je pagina's te vinden zijn? Het antwoord ligt in de sitemap. De sitemap is een gigantisch (of iets minder gigantisch bij een kleine website) spinnenweb van alle pagina's die die de website rijk is.

Met een klein tekstbestandje, robots.txt, leiden we de crawl-robots direct naar de sitemap. Zodat alle pagina’s die je wilt laten vinden, makkelijk gevonden worden.

Wil je een pagina niet in de sitemap voor laten komen? Prima, dan vink je op die pagina uit dat deze geïndexeerd moet worden en hij is verdwenen uit de sitemap. 

Vind je die ene pagina belangrijker dan een andere, ook geen probleem. In Umbraco Awesome zijn mogelijkheden aangebracht om pagina's onder de aandacht te brengen bij zoekmachines.

Afhandeling van fouten

Oh oh... Een bezoeker is op een pagina gekomen die niet bestaat. Als dat gebeurt, dan hoort de bezoeker daar op een vriendelijke manier van op de hoogte gesteld te worden. In Umbraco Awesome zijn voorbereidingen getroffen om deze meldingen voor een contentbeheerder zo makkelijk mogelijk aan te passen. 

Hebben wij een foutje gemaakt in de code? Ook hiervan krijgt de bezoeker een nette melding maar ditmaal wordt Infocaster ook op de hoogte gesteld zodat we daar snel naar kunnen kijken. Alle foutmeldingen die optreden binnen de website worden namelijk gelogd in onze error logging software.

Datatypen

Een kale installatie van Umbraco bevat standaard al een aantal datatypen. Dit zijn er over het algemeen voldoende om een basis website op te zetten, maar in de praktijk blijkt dat we er meer nodig hebben. De onderstaande datatypen, die we in veel verschillende projecten nodig hebben, zijn in de loop van de tijd toegevoegd aan de website starter.

  • Image picker (mogelijkheid om een enkele afbeelding te selecteren)

  • Multiple image picker (mogelijkheid om meerdere afbeeldingen te selecteren)

  • Media picker (mogelijkheid om een enkel media item te selecteren)

  • Metadata (mogelijkheid om SEO data toe te voegen aan een pagina)

  • Sitemap change frequency (mogelijkheid om aan te geven hoe vaak een pagina verandert van content, op die manier weten zoekmachines hoe vaak deze geïndexeerd moet worden)

  • Sitemap priority (mogelijkheid om de belangrijkheid van een pagina aan te geven)

  • Google maps (mogelijkheid om een locatie aan te geven m.b.v. google maps)

  • Navigatie (standaard opbouw van de menustructuur)

  • URL Picker (mogelijkheid om een lokale/externe link toe te voegen) 

URL migratie met de 301 URL-tracker

Umbraco is een open source contentmanagementsysteem (CMS) met een zeer actieve community. Omdat we regelmatig gebruik maken van plugins uit die community hebben we besloten ook bij te dragen door zelf een plugin te ontwikkelen. Infocaster heeft de 301 URL-tracker gemaakt, een plugin die oude of niet bestaande URL's van een "verhuiskaart" voorziet. Met deze kaart gaan ze vervolgens naar de juiste URL waar de nieuwe content te vinden is.

De plugin blinkt uit door te registreren welke aanvragen er mislukken en waar nog geen verhuiskaart voor gemaakt is. Door deze URL's in een overzichtelijke, doorzoekbare lijst te tonen is het voor contentbeheerders makkelijk om deze verhuiskaarten zelf aan te maken.

Infocaster adviseert om met deze URL-tracker de top 100 URL's van de huidige website in de URL -tracker te plaatsen. Zoekmachines reageren op de verhuisberichten door de content opnieuw te indexeren zonder verlies van de eerder opgebouwde waarde. Kom je er niet uit, of is het net wat te veel werk? Infocaster helpt graag mee!

Leuke statistiek: De URL-tracker wordt niet alleen door onze klanten gewaardeerd. Onze plugin staat continu in de top 5 van downloads. Ook komen we regelmatig de URL-tracker tegen wanneer we een Umbraco website overnemen.

 

UMBRACO GRID

In Umbraco is een grid beschikbaar. Het grid stelt een content editor in staat om een pagina zelf in te delen. Dat doet deze binnen de (samen) opgestelde grenzen, die verschillen van aantal kolommen per rij tot datatypen per kolom. Samen met Infocaster zijn er nieuwe datatypen te definiëren waarmee de content editor beter de pagina’s kan beheren. 

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

In het CMS implementeren we een SEO tab zodat het mogelijk wordt de website volledig te optimaliseren voor Google. Zo zijn per pagina de titel, metadata zoals de page description en keywords apart in te voeren. Hierdoor wordt de website beter door de zoekmachines geïndexeerd. Ook ontwikkelen we zoekmachine vriendelijke URL's voor de website die interessant zijn voor de vindbaarheid in Google. 

Om een verdere optimalisatie te maken kan ook de code van Google Analytics of Google Tagmanager ingevoerd worden in het CMS door een content-editor. Door deze implementatie is het mogelijk de statistieken van de website te verzamelen en te beoordelen in het Google Analytics dashboard. Door het toevoegen van event tracking op de knoppen ‘boek een hotelkamer', ‘reserveer', ‘plaats in winkelmand' ‘inschrijven nieuwsbrief' en ‘betaal' kunnen we meten hoe mensen door de website navigeren en hoe de conversie is.

OPEN GRAPH TAGS

Dat je website pagina's gedeeld worden op social media is de bedoeling. En hóe de link naar een pagina daadwerkelijk getoond wordt, dat is zelf aan te passen. Omdat je met Umbraco Awesome een Open Graph-tab hebt, waarop je tekst en afbeelding voor een Facebook-deelactie bepaalt.

GOOGLE ANALYTICS & GOOGLE TAG MANAGER

Hoeveel bezoekers trekt mijn website? Komt er wel iemand op deze pagina? Om daarachter te komen wordt er meestal gebruik gemaakt van Google Analytics of Google Tag Manager. Om te faciliteren dat er een GA of GTM script in te laden heeft Infocaster alvast een eigenschap aangemaakt waarin een Google Analytics tracking code ingevoerd kan worden door de contentbeheerders zelf.

ICONS

Een icoon op je homescreen, een icoon in je browser. Op verschillende plaatsen is je website voor een gebruiker te herkennen door een beeldmerk. Wat moet je daarvoor doen? Simpel, upload een icoon in het CMS en de rest wordt voor je geregeld. 

DATEFOLDERS

Nieuwsberichten, historische momenten, op verschillende pagina typen in het CMS gebruik je een datum om de oorsprong van een content item aan te duiden. Om de content makkelijk vindbaar te houden heeft Infocaster een plugin voor “Datefolders” ontwikkeld. Op het moment dat je een nieuw content item aanmaakt, verplaatst het CMS het content item naar de juiste jaar en maand map. Wanneer er per dag ook heel veel items opgeslagen worden kan je er ook voor kiezen om de items in “dag-mappen” op te delen.

CONTACTPAGINA

Iedere site die we opleveren heeft een mogelijkheid om klanten van onze klant met elkaar in contact te brengen. Dat kan zijn via een contentpagina waarop een telefoonnummer vermeld staat maar ook via een contactpagina waarop een e-mailformulier te vinden is. Infocaster heeft daarom een contactpagina met formulier alvast aangemaakt. In het CMS hoeft er enkel nog ingesteld worden hoe de e-mail eruit ziet die wordt verstuurd.